onás.

 • onás.
  onás.

  亚博快三平台注册Parafix JeSpoločnosťsdlhoustrueciou,Ktorásazaoberáspracúvanímadistributúciousamolepiachpások,fólií,piena a alobalov。HlavnoučinnosťoujeprvotnéspracúvanieuvedenýchadhéznychmatertiálovnazákazkovéNávrhyAKaždýRokvyrobímeviacnež250miliónvysekávanýchdielov。NašaSpoločnosťje na trhuuùviac ako 40 rokova dosiahlaoznačenie“uprednostňovanýspracovateľskýpodnik”smnožstvomvýznamnýchdodávateľov

  NašaSpoločnosýMásídloAVýRobnýZávodVoveľkejbritánii,výrobnúfrevádzkumámetiežvmažarsku。mámesilnépokrytievrámcicelejeurópya odownjeme aj do severnej ajuýnejameriky,Ázieaaustrálie。

  VytvárameRiešeniaNaMieruPreRôtynePriemyselnéOdvetvia.,a到prostredníctvomjedinečnejkombináciedlhodobovyvíjaných苏诺斯蒂,zktorýchnajnovšiesúvspracovateľskejtechnológii。SČlenmioddelenia predaja azákazníckehoservisu,ktorísavenujújednotlivýmtrhom,simôquetebyťistívďakaodposkaniamaInformáciám,KtoréVámPoskytnú。

  VIVCInformáciíVámPoskytnemeTU.

  věrobky.
  věrobky.

  SilnéVzřahySoSvetovýmilídramivtechnológiilepiachichpásoknámposkytujúprístupkŠirokémuspektruŠpeciálnychapriemyselnýchmatteriálov。ToNámUmoğujePonúknuťZákazníkomŠirokýVýberVýrobkov,罗维纳·奥比斯·沃斯韦·弗拉斯特纳·沃斯·罗斯特纳·沃特瓦基·克朗尼多克·沃斯··奥克斯诺·奥克斯·杜哈克·杜瓦特

  LepiacePáskySúvSúčasnejdobeNajrýchlejšieRastúciSpôsobUpevřovaniav Priemysle。NájdeteInformácieověhodáchtoginológiipouřívanialepiacichpásokvporovnanístradičnýmispôsobmiupmievevřovania。

  Náš-一方形výrobkovzahŕňa:

  odvetvia.

  SpoločnosýP亚博快三平台注册arafixJEKľúčovīmDodávateğomRiešeníSLepiacimiPáskami前ŠirokúŠkáluTrhov。nižšieuvádzamezoznamkľúčovýchpriemyselnýchodfetví。vprípadeotázoksa nanásmôqueteobrátiťTU.

  德哈韦特利亚

  Spoločnosť 亚博快三平台注册Parafix nakupuje lepiace pásky a materiály od rôznych dodávateľov。Sme hrdí na to, že Sme jedným z iba 12 " nadnárodných spracovateľských podnikov " pre 3M, rovnako ako držiteľom označenia " Uprednostňovaný spracovateľský podnik " spolu s Rogers Corporation, Laird Technologies a tesa。VIVC SA Dozviete.TU.

  • 3M(označenienadnárodnəsprovateľskýpodnik)
  • Rogers Corporation(označenieuprednostňovanýspracovateľskýpodnik)
  • Porex(označenieuprednostňovanýspracovateľskýpodnik)
  • pr
  • 莱德技术(合作伙伴SpracovateľskéhoPodniku)
  • 特萨(Hlavnýspracovateľskýpodnik)
  • Accuplace(Distryútorspridanou hodnotou)
  • 粘合剂研究
  • 推进胶带
  • 艾弗里丹尼森
  • 温柔
  • Freudenberg.
  • 阿米尔
  • 杜邦公司
  • 弗鲁瓦
  • Nitto.
  • 笼罩在
  • 萨卡
  莫žnosti
  莫žnosti

  spoločnosťp亚博快三平台注册arafixponúkastimentimentslużieb,ktorývyhovujevašiminituálnympotrebám。Patria SEM ZariaDenia NaVytváranieNávrhovAavýrobuprototypov,vktorýchmôquetepoužiťvlastnékresbysciežomumožniťrýchluvýrobuprototypov dielov。NášVýskumnýAvěvojovýTímdokáře分析佐瓦ťvarianty dizajnusúčastíurečiťoptimálnyvaraveľkosȱ。týmsavašejfázenávrhusúčastiminoalizujepožiadavkananáradiefyzicképrototypy。nižšieuvádzamezoznammoğnostínaspracovanie lepiacichpások,pričomvivácififormáciínájdetenaašejnetchneteverjtránke莫žnosti

  • Vysekávanie(PlochéATORAČNÉ),
  • Rezanie(Sústruhaprevíjanie),
  • Rezanie Laserom,
  • Súradnicovýzapisovačvositchx / y,
  • Laminovanie,
  • Strihanie Pomocourovnobežnýchnoȱníc
  • Výskumavývoj(研发),
  • dizajn avýrobaprototypov,
  • Výroba v čistých prevádzkach,
  • PrezentáciaMoğností,
  • automatickéupevřovaniesúčastí。
  Výhodylepiachichsúčastínazákazku
  Výhodylepiachichsúčastínazákazku

  PoužívanieVýrobkovprispôsobenýchpotrebámpouřívateľamôřeznívateľamôřezníiť,ZvřšićProbuktivituaponúknuťvyššiuatrevalúkvalitu。NašeVýRobkyDodávameVPásoch,NaHárkochAlebovo formevěsekov,ponúkame:

  • presnéuiestňovanie,
  • Opakovateľnosť,
  • zníðeniestrat,
  • monta rychluž,
  • okamžitu priľ衣饰归宿ť,
  • pomôckynauiestňovanie,
  • Vynikajúceestetickéspracovanie,
  • Nákladovoefektívnuvýrobu。

  VIVCInformáciíVámPoskytnemeTU.

  kvalita.
  kvalita.

  Výrobky a pracovné postupy spoločnosti 亚博快三平台注册Parafix majú povesť vynikajúcej kvality;Externe nás monitorujú a stanovujeme si prísne postupy kontroly kvality, ktoré dodržiavame。Medzi naše osvedčenia o kvalite patria:

  NašímCiežomJeneustálezlepšovanie(CI);CielenáEfektivitaanačasovaniepouřívaniaslúžianazlepšeniedobyobhu adodržiavanievysokýchŠtandardovkvity。MedziďalšieVylepšeniaPattíPostupnéConvestovanieDo Strojov AZariadeníPoskytovanieŠiršejŠkálySlużieb,KtoréSIVYžADUJúAnjvyššiuPresnosýakvalúkvalitu。MedziSystémyKvalityPatríSledovateľnosýŠarříPomocouGriemyselnejTelevízie,OvervanieOdstrańovaniaOdpadu A VysokoPresnéBezkontaktnéMeranie(Presnosťstoleranciou+/- 0,001 mm)。

  AktívneVyhľadávameSpôsobynazlepšeniepostupu,ktorývyuřívame;NašiZákazníciMôžuSSIStotouočakávańVýRobnéTechnológieNajvyššejKvity。VIVCInformáciínájdetenaašejtránkekvalita.

  Automatizácia.
  Automatizácia.

  Spoločnosťp亚博快三平台注册arafixjeoprávnenidistoromzariadeniaAccuPlaceNa automatizované vyberanie a umiestňovanie。Ako distribútor s pridanou hodnou vám dokážeme pomôcť s výzvami a eliminovať starosti ponukou inovatívneho, vysokovýkonného štandardného vybavenia。Upravené máme iba vákuové prísavky a súpravy zameriavacích dielov, čo umožňuje ľahké opätovné použitie stroja, rýchle zmeny v umiestňovaní výrobku, pohyblivé výrobné počty a rôzne životné cykly výrobku。Medzi výhody automatického umiestňovania patria:

  • VysokopresnéuiestňovanieaOpakovateľnosťažna +/- 0,002“,
  • Schopnosùaplikovaťresidovateȱnúlileumuistȱovania,
  • zabránenieskriveniavyseknutéhodielu,
  • Umiestnenie BezBublín,
  • UmiestnenieNaťťkoPrístupnéMiesta,
  • Kratšiedoby Cyklov,
  • Menej odpadu a vyššie využitie,
  • Manipuláciasvyseknutýmidielmiľubovoľnénénnénénnéhotvaru amatertiálu,
  • Nákladovoefektívnamonteráž。

  Ponúkamevámehohamžitériebeeniebezproblémovsmedzičlánkamičiproblémovvkomunikáciimedzimateriálomadodávatežomstroja。Disponujeme rozsiahlymiznalosťamioprocesochvysekávania,adhéznychmatteriálochaautomatizácii。Spožahnitesa na jeden kontakt前CeléRiešenie - RozumiemeVõzvam,PredKtorýmiStojíte。

  产品选择器
  产品选择器

  Našnastroj产品选择器Umožňuje vyhľadávať v katalógových listoch výrobkov podľa skupín alebo odkazov na výrobok。Sem môžete zadať otázku na základe svojho výberu a dozviete sa viac o možnostiach prezentácie。Alebo siTU.MôquetePrezrieťNašuStránkuMoğnostiPrezentiácie。

  Prevziaťdokumenty

  Stránkaovekumenty obsahujemnoğstvoužitočnýchdokumentov,napríkladbroğúrkysInformáciamiopríslušnomodvetvívýrobkoch。Stránkuna prevzatie dokumentovnájdeteTU.

  诺克尼斯

  Stránkunovinky pravidelne aktualizujeme oposlednénovinkyspoločnostiparaf亚博快三平台注册ix a Odvetvia LepiachichPásokCitlivýchnaTlak(PSA)。Tu SiMôquetePrečítaťVIVČítaťťinform o o na na na na sp sp sp aaďAlšíchaktivitáchspoločenstva,Ako Aj oNovinkáchvipotoológiáchLepiacichPások。PrípadneNásMôqueeteVyhřadańNaVyššieUvedenýchOdkazochnaociálneMédiá。

  VIVC SA Dozviete.TU.

  kontakt.

  Spoločnosťp亚博快三平台注册arafixmádvesídla;voVeľkejbritániia vmaïarsku,一个exportuje do 30krajín。

  英国
  亚博快三平台注册Parafix Tapes&Changess Ltd
  斯宾塞路
  切口商业公园
  舞蹈,西萨塞克斯郡
  BN15 8UA.
  电话:+44(0)1903 750000
  传真:+44 (0)1903 767728

  Mažarsko.
  亚博电竞网
  H-1116布达佩斯
  VEGYÉSZUTCA 17-25
  电话:+36 1 203 2925
  传真:+36 1 203 3316

  ČastoKladenéOtázky(常见问题)NájdeteTU.

Baidu