o nas.

 • o nas.
  o nas.

  亚博快三平台注册Parafix jest przetwórcą z wieloletnim doświadczeniem oraz dystrybutorem taśm samoprzylepnych, folii, pianek oraz folii aluminiowych。Nasza działalność w głównej mierze skupia się na przetwarzaniu materiałów samoprzylepnych w produckty na zamówienie。roznie produkujemy ponad 250 milionów wykrojników。Nasza firma istnieje od ponad 40 latoraz posiada status“Preferowanego Przetwórcy”(ang。Preferred Converter) wśród wielu głównych producentów, którzy znani są z wysokiej jakości swoich produktów oraz oferowanych usług。

  Siedzibagłówna纳西尔·奥兹·奥兹·斯坦德·维亚维亚ZakładProdukcyjnyZnajdujìSićNaTerytoriumWielkiej Brytanii。Dodatkowo PosiadamyZakładProdukcyjnyNaWęgrzech。Nasze ProduktySìdostarczanena wielerynkóweuropejskich,atakřes hieksportowane do amerykipółnocnejiopułudniowejoraz azji i australii。

  W naszej ofercieznajdująsięindywidualnerozwiązaniadlaróżnorodnychgałziprzemysłu。开玩笑要możliwedziękiunikalnej kombinacji naszych ogromnychmożliwościprzetwórczychizastosowania najnowszych technologii。Posiadamy dedykowanedziałysprizedażyioobsługiklienta naposzczególnerynki zbytu,którewyrónniafachowaobsługaidoradztwo。

  w ^ celu uzyskania bardziejszczegółowych信息详细信息prosimyØkontakt.

  Produkty
  Produkty

  Bliskawspółpraca泽światowymilideramiW¯¯produkcji TASM samoprzylepnychumożliwia南dostęp做szerokiego zakresu wysokiejjakościmateriałówspecjalistycznych我przemysłowych。DziękiTemù的możemyzaoferowaćnaszym klientom szerokiwybórproduktóworazmożliwośćopracowaniaproduktów呐zamówienie,呐przykład,poprzezłączeniemateriałówróżnychproducentów。

  Taśmy przylepne to obecnie najchętniej stosowana metoda mocowania w dzisiejszym przemyśle。Szczegółowe porównanie korzyści płynących ze stosowania technologii taśmy przylepnej w porównaniu z tradycyjnymi metodami mocowania znajduje siętutaj

  W NASZEJ OFERCIE PRODUKTOWZNAJDUJINSSIę:

  Przemysł.

  亚博快三平台注册Parafix jest kluczowymdostawcąrozwiązańopartychnataśmachsamoprzylepnych dla wielugałziziprzemysłu。Poniżejznajdujesięlista zaopatrywancch przez nasgłównychgałziprzemysłu。W Razie JakichkolwiekPytaëvisimy o Kontaktz nami.

  脱司岛

  亚博快三平台注册Parafix ZaopatrujeSiśmysamoprzylepneorazmateriałyuwieluróřnychprodentów。jesteśmydumni z posiadania状态jednego z zaledwie 12“międzynarodowychpreverycancchprzetwórców”fundy 3m。PosiadamyRównież状态“LoveloWanegoPrzetwórcy”W Firlie Rogers Corporation,Lairie Technologies I Tesa。Więcejfiginalacjiznajdujesiętutaj

  • 3M(状态MiędzynarodowegoPreferowanegoPrzetwórcy),
  • Rogers Corporation(StatuseoloWanegoPrzetwórcy),
  • Porex (status Preferowanego Przetwórcy),
  • Pregis,
  • 莱尔德科技(Przetwórca - współpracapartnerska)
  • 特斯(głównyprzetwórca),
  • accuplace(var ang。增值经销商),
  • 胶粘剂的研究,
  • 提前胶带,
  • 艾弗里丹尼森,
  • Vancive,
  • Freudenberg,
  • Amcor公司,
  • 杜邦公司
  • 古河,
  • 日本日东,
  • 颇尔,
  • 斯卡帕。
  naszemożliwości.
  naszemożliwości.

  亚博快三平台注册Parafix Oferuje Szeroki ZakresUsługdopasowanych做Wymagańklientakoścowo。WICH ZAKRESWHODZąUSŁUGIPROJEKTOWANIA ORAZ PROTOTYPOWANIA,W RAMACH KTRORYCH Korzystamy ZeSzkicówKlienta,AbyZaoferowańszybkieprototypowanieczęści。wceluehoreȱleniaoptymalnegokształtuirozmiaru naszezespoły,badawczy i rozwoju,analizująróżnewalianty projektowanychElementówDziękitemu nasi klienci na etapie projektowania niemusząjużkorzystaćzespecjalistycznychnarzędzioraz fizycznychprototypów。Poniżejznajdujesięlistaprzykładowychusługprzetwarzania i projektowaniaproduktówbazujīcychnatažmachsamoprzylepnych。Bardziejszczegółowefiginacjena tematznajdująsięna stronienaszemożliwości.

  • wykrawanie(płaskie我obrotowe),
  • docinanie我okrawanie(toczenie我przewijanie),
  • Cięcielaserowe,
  • Plotowanie 2D,
  • Laminowowanie,
  • gilotynowanie,
  • 巴西岛IRozwój(Ang。研发,研发),
  • projektowanie i prototypowanie,
  • Produkcja w pomieszeniach o zaostrzonych wymaganiach dotyczących czystości I sterylności powietrza,
  • Prezentacja,
  • Automatyczne ScalanieElementów。
  Wykonywanieelementów呐zamówienie
  Wykonywanieelementów呐zamówienie

  WykorzystywanieW¯¯procesie produkcyjnymelementówwykonanych呐zamówieniemożepomócnaszym klientomW¯¯ogólnymobniżeniukosztówprodukcji,zwiększeniuwydajnościprodukcji我podniesieniujakościproduktówkońcowych。Nasze导航产品możemydostarczyćW¯¯dociętych呐wymiar rolkach,arkuszach LUBW¯¯formiewykrojników,共同zapewnia:

  • 辩经ł肝炎病毒腺ść,
  • powtarzalność,
  • Maksymalne WykorzystanieMateriału,
  • SzybkiMontaë,
  • natychmiastowąprzyczepność,
  • Ułatwienie montażu producktu końcowego,
  • 维索凯walory estetyczne,
  • ekonomicznąprodukcję。

  Więcejfiginalacjina tematmożnauzyskaćkontaktujəcsięz nami.

  jakość
  jakość

  Metody produkcji oraz produkty końcowe firmy 亚博快三平台注册Parafix znane są z wysokiej jakości。Jakość naszych produktów jest stale monitorowana i regulowana rygorystycznymi wewnętrznymi oraz międzynarodowymi normami。Firma 亚博快三平台注册Parafix może się poszczycić następującymi certyfikatami jakości:

  • BS en ISO 9001:2015 -Zobacz Certyfikat
  • BS en ISO 13485:2016 -Zobacz Certyfikat
  • ISO 14001:2004 -Zobacz Certyfikat
  • BS EN ISO 14644-1,Klasa 7 - Certyfikat DLA NaszychPomieszczeńo Zaostrzonych WymaganiachdotyczącychczystościieSterylnościPowietrza,
  • 系统zarządzania jakością zgodny z normą TS 16949。

  nieutannie podnosimyjakoýnaszychcrocesówipropuktówpoprzezstosowaniesiędo zasadcięgłegodoskonalia(ang。连续改进,ci),tzn。skupiamysięna efektywnym wykorzystaniu czasu izasobóworaz skracaniuterminówrevizacjizamówieńprzy jednoczesnym zachowaniu wysokichstandardówjakości。陈旧Inwestujemy W Maszyny ITechnologićZapewnićSzerszyzakresZakresUsług,Najwyńsząjakośćprodukcji i konsekwentie wansokie wyniki。w zakresprocesówmintowaniajakościprodukcji wchodzi identyfikacja i ledzenie partii produktu,monitoring z Kamerprzemysłowych,zarządzanieodpadami oraz dokonywanie bezkontaktowychpomiarówo wysokiej predyzji(+/- 0,001 mmdokładności)。

  aktywnie poszukujemy metodmającychna celuzwiększenieefektywnościnaszychprocesówNasi Klienci Mogoczekiwaćod nas wykorzystania najnowszych technologii produkcji iniezawodności。W celu Uzyskania dalszych Informacji ProsimyOdwiedzićNasząStronīpoświęconąJakości.

  Automatyzacja
  Automatyzacja

  亚博快三平台注册parafix jest autoryzowanymysybutoremsprzętuAccuPlaceDo automatyzacji produkcjipracującegow technologiimontażupowierzchnioWego(Ang。挑选和地方)。jako dystrybutor o statusie var(ang。附加值的经销商)Jesteśmywstaniesprostaćwyzwaniom naszychklientówizapewnićich,żedostarczanysprzętjestnonowacyjnyi wysoce efektywny。W ZAUTOMATYZOWANYCH Zestawach WymagaSięjedynie indywidualnego Ustawieniachwytakówvóżniowychorazokrežleniadocelowych miejsc montowanychElementówPozwala至NaŁatwepriprogrumywanieiponnowneużyciemaszyn,Dostosowanie Ich DoZmieniającejSięGamyProduktów,Wykorzystanie Ich W Tymczasowych Procesach Produkcyjnych Oroz Procesach o Zmiennych Cyklach Produkcyjnych。KorzyścizWykorzystaniaUrządzeńDo AutomatyzacjiprocesówProdukcji至:

  • wysokadokładnośćmontażuelementów我powtarzalność(做+/- 0002卡拉),
  • możliwośćzastosowaniazmiennejsiłyocisku,
  • minimalizacjabłędówpodczas wykrawania,
  • Przyklejanie elementów unikające powstawanie pęcherzyków powietrza,
  • rozmieszczanie w miejscachtrudnodostępnych,
  • KrótszeCykperProdukcyjne,
  • Maksymalizacja wykorzystaniamateriału,一个wrezultaciezwiększeniezysków,
  • Mośliwośćobróbkiwykrojnikówo dowolnymkształcieizdowolnegomateriału,
  • zwiększonaopłacalnośćprodukcji。

  Oferowanych Przez NasRozwiązaýzapewniamynasze wsparcie。Gwarantujemy Bezproblemowedziałanieinterfejsu oraz kontakt z dostawcamimateriałówimaszyn。Posiadamy Ogromnedoświadczeniezzakresuwykrawania,Materiałówsamoprzylepnych oraz automatyzacji produkcji。dokażdegoklienta przydzielana jestjedna osoba kontaktowa,którapomožew doborze i wsparciucałełegorozwiązania - rozumiemy potrzeby naszychklientów。

  Dobórproduktów
  Dobórproduktów

  NASZENARZęDZIE.DoboruProduktówPozwala Na Wyszukiwanie Arkuszy InformacyjnychPoszczególnychproduktówwedługgrupy produktu lub numeru crevencyjnego produktu。Po Dokonaniu WyboruMateriałówMoğnaSięZnamiSkontaktowańPoontaktowyorazZobaczyćopcje formatudostəpnychoriałów。Orteratywnie,ProsimyOdwiedzićnasząStronīpoświęconōPrezentacji.naszychproduktów。

  Dokumenty做Pobrania.

  Nasza斯壮žinformacjami做pobrania zawiera纬尔pomocnychdokumentów,NAprzykład,publikacjebranżoweoraz katalogiproduktów。斯壮žmateriałami做pobraniadostępna开玩笑tutaj

  nowości.

  Nasza Strona ZWiacomościamijest scalalnie aktualizowana。Znaleźćnaniejmoğnanoyinki o fillie para亚博快三平台注册fix oraz najnowszewiadomościzbranżyprodentówtaśmklejących。na stronie zwiadomościamiznajdująsięformenajena tematprogramówsmonatrowancchprzezncance andnaszýdrance,działaùnarzeczlokalnychspołecznościoraz najnowszewiadomościbranżowe。Orteratywnie,Moğnanasślledzićdziękipowyższyminkomdomediówspołecznoğciowych。

  Więcejfiginalacjimoğnauzyskaćtutaj

  kontakt.

  亚博快三平台注册Parafix posiada dwie siedziby,W Wielkiej Brytanii oraz呐Węgrzech。Nasze导航产品eksportujemy做ponad 30krajów。

  Wielka Brytania.
  亚博快三平台注册Parafix磁带和转换公司
  斯宾塞路
  切口商业公园
  切开,西萨塞克斯郡
  BN15 8UA.
  电话:+44(0)1903 750000
  传真:+44 (0)1903 767728

  Wę国务秘书
  亚博电竞网
  H-1116 Budapeszt
  Vegyészutca17-25
  电话:+36 1 203 2925
  传真:+36 1 203 3316

  abyprizejśćdo strony zczęstozadawanymi pytaniami,walsimykliknōtutaj

Baidu